Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Anastasia The Roman Martyr Icon

£16.99
SKU AP-8992
Size

Saint Anastasia the Roman, Martyr. Orthodox, Byzantine style Icon, Eikon St Anastasia. Mounted Icon Print.