Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Erasmia the Martyr Icon

£18.99
SKU AP-9580
Size

Saint Erasmia, Martyr. Orthodox Byzantine style Icon. Eikon St Erasmia. Mounted Icon Print.