Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Euanthia of Skepsis, Mounted Icon Print Size: 20cm x 26cm

£18.99
SKU AP-9131

Saint Euanthia, at Skepsis on the Hellespont. Orthodox Byzantine style Icon. Eikon St Euanthia. Mounted Icon Print.

Size: 20 x 26cm