Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Matthias the Apostle and Disciple Icon

£10.99
SKU AP-7231
Size

Saint Matthias the Apostle. Orthodox, Byzantine style Icon, Eikon St Matthias. Mounted Icon Print.