Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Polyxena Icon

£16.99
SKU AP-9280
Size
Saint Polyxena, Orthodox Byzantine style Icon. Eikon St Polyxena. Mounted Icon Print.