Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Prochorus the Apostle Icon

£18.99
SKU AP-9360
Size

Saint Prochorus the Apostle. Orthodox Byzantine style Icon. Eikon St Prochorus. Mounted Icon Print.