Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Simon the Apostle and Disciple Icon

£16.99
SKU AP-9446
Icon Size

Saint Simon Zelotes, the Apostle. Orthodox Byzantine style Icon, Eikon St Simon. Mounted Icon Print.