Skip to content
FREE delivery on all UK orders over £75.00
FREE delivery on all UK orders over £75.00
Worldwide shipping!
Worldwide shipping!

Zacchaeus Icon 14 x 20cm

£12.99
SKU AP-6720

St Zacchaeus, Orthodox, Byzantine style Icon, Eikon The Apostle Saint Zacchaeus. Mounted Icon Print. C Size 14 x 20cm